Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Gradskog savjeta mladih Grada Svete Nedelje

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine broj 41/14) i članka10. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 10/14), Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje na svojoj sjednici održanoj dana 02.03.2015. godine, sastavlja

I Z V J E Š Ć E

o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Gradskog savjeta mladih Grada Svete Nedelje

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Gradskog savjeta mladih Grada Svete Nedelje objavljen je dana 30. siječnja 2015. godine na službenoj web stranici Grada Svete Nedelje i lokalnoj tiskovini „Nova Svetonedeljska panorama”.

Rok za podnošenje prijava za kandidature je bio 15 dana od dana objave poziva, dakle zadnji dan za podnošenje prijava je bio, s obzirom da je 15-ti dan pao u subotu koji je neradni dan, 16. veljače 2015. godine.

U pozivu je bilo istaknuto da se za člana Savjeta i zamjenika člana može kandidirati i biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području Grada Svete Nedelje, a koji u trenutku podnošenja kandidature imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Također, Pozivom je bilo propisano da prijava mora sadržavati naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja i potpis ovlaštenog predlagatelja, podatke o kandidatu i zamjeniku kandidata (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište, status-učenik, student, zaposlenik, dr.) presliku važeće osobne iskaznice ili uvjerenja o boravištu, očitovanje kandidata i zamjenika kandidata o prihvaćanju kandidature, obrazloženje prijedloga, te dokaz o registraciji ili drugi odgovarajući akt kojim se dokazuje status ovlaštenog predlagatelja.

Uvidom u zaprimljene prijave, a u postupku provjere formalnih uvjeta prijavljenih kandidatura za članove i zamjenike članova Gradskog Savjeta mladih Grada Svete Nedelje, Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje utvrdio je da je na Javni poziv za isticanje kandidatura pristiglo ukupno 5 ( pet ) prijava predlagatelja.

Cjelokupno Izvješće, kao i Popis važećih kandidatura, možete prezuzeti u nastavku ove obavijesti.

Dokumenti:

1. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Gradskog savjeta mladih Grada Svete Nedelje

2. Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Gradskog savjeta mladih Grada Svete Nedelje

Popratni dokumenti

1._izvješće_o_provjeri_formalnih_uvjeta_prijavljenih_kandidatura_za_izbor_članova_i_zamjenika_članova_gradskog_savjeta_mladih_grada_svete_nedelje230_201705211769.pdf
1. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Gradskog savjeta mladih Grada Svete Nedelje1._izvješće_o_provjeri_formalnih_uvjeta_prijavljenih_kandidatura_za_izbor_članova_i_zamjenika_članova_gradskog_savjeta_mladih_grada_svete_nedelje230_201705211769.pdf (217.8 KB)
2._popis_važećih_kandidatura_za_izbor_članova_i_zamjenika_članova_gradskog_savjeta_mladih_grada_svete_nedelje230_201705211800.pdf
2. Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Gradskog savjeta mladih Grada Svete Nedelje2._popis_važećih_kandidatura_za_izbor_članova_i_zamjenika_članova_gradskog_savjeta_mladih_grada_svete_nedelje230_201705211800.pdf (100.9 KB)
Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite