Zaključak o upućivanju na javnu raspravu prijedloga IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Strmec, Orešje, Bestovje i Novaki!

Gradonačelnik Grada Svete Nedelje, Na temelju Članka 95., stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), te čl. 46. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje br. 9/09, 10/11, 2/13, 3/13) je dana 17.06.2016. god. donio je slijedeći

Z A K L J U Č A K
o upućivanju na javnu raspravu prijedloga
IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
dijela naselja Strmec, Orešje, Bestovje i Novaki

1) Prijelog IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Strmec, Orešje, Bestovje i Novaki upućuje se na javnu raspravu.

2) Javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Strmec, Orešje, Bestovje i Novaki biti će u vremenu od 27.06. do 11.07.2016. godine.

3) Prijedlog IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Strmec, Orešje, Bestovje i Novaki odnosi se na izmjene i dopune (tekstualni i grafički dio) u smislu usklađenja urbanističkog plana uređenja sa planom višeg reda PPU Grada Svete Nedelje u tekstualnom dijelu plana te u grafičkom dijelu u dijelovima koji se odnose na promjenu namjene površina sukladno Odluci o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Strmec, Orešje, Bestovje i Novaki (Glasnik Grada Svete Nedelje, br. 3/14).

4) Tijekom trajanja javne rasprave, na javni uvid biti će izložen prijedlog IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Strmec, Orešje, Bestovje i Novaki, u prizemlju zgrade gradske uprave na Trgu A. Starčevića 5 u Svetoj Nedelji.

5) Javno izlaganje o navedenim izmjenama i dopunama Plana održat će se u ponedjeljak, 04.07.2016. godine u 14,00 sati u Gradskoj vijećnici na Trgu Stračevića 5 u Svetoj Nedelji.

6) Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Strmec, Orešje, Bestovje i Novaki mogu se dostaviti u Grad Sveta Nedelja, Trg A.Stračevića 5/I u Svetoj Nedelji (soba br. 1).

Klasa: 350-03/16-01/01
Ur. Broj: 238-12-04/2-16-5
Sveta Nedelja, 17.06.2016.

Dokumentaciju preuzmite ovdje:

1. Zaključak o upućivanju na javnu raspravu prijedloga IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Strmec, Orešje, Bestovje i Novaki

2. Prijedlog plana uz javnu raspravu

Popratni dokumenti

1._zaključak_o_upućivanju_na_javnu_raspravu_prijedloga__iv._izmjena_i_dopuna_urbanističkog_plana_uređenja__dijela_naselja_strmec,_orešje,_bestovje_i_novaki92_201705182532.pdf
1. Zaključak o upućivanju na javnu raspravu prijedloga IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Strmec, Orešje, Bestovje i Novaki1._zaključak_o_upućivanju_na_javnu_raspravu_prijedloga__iv._izmjena_i_dopuna_urbanističkog_plana_uređenja__dijela_naselja_strmec,_orešje,_bestovje_i_novaki92_201705182532.pdf (93.5 KB)
Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite