Ponovljena javna rasprava (javno savjetovanje) – Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Gradova Svete Nedelje i Samobora i Općine Stupnik

Grad Sveta Nedelja, kao nositelj projekta, pokrenuo je Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Svete Nedelje, Grada Samobora i Općine Stupnik. Projektom se planira implementacija nepokretne pristupne elektroničke komunikacijske mreže sljedeće generacije (Next Generation Access network – NGA mreža), koja će osigurati infrastrukturne preduvjete za održivi dugoročni društveni i gospodarski razvitak. Projekt će se prijaviti za sufinanciranje bespovratnim sredstvima fondova Europske unije. Projekt se provodi unutar Okvirnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP, NN 68/2016). Grad Sveta Nedelja, sukladno Uputi HAKOM-a o ponavljanju drugog postupka javne rasprave, Klasa: 302-03/19-04/01, Urbroj: 376-13-19-01 od 8.3.2019., pokreće ponovljenu javnu raspravu projekta. Javna rasprava traje od 4. travnja do 19. travnja 2019.

 

Projektni dokumenti za ponovljenu javnu raspravu obuhvaćaju:

  1. Dopis Nositelju ONP-a (NOP-u) o pokretanju javne rasprave
  2. Detaljne upute operatorima i ostalim zainteresiranim stranama za javnu raspravu projekta
  3. Nacrt PRŠI-ja
  4. Prilog A nacrtu PRŠI-ja (tablica za određivanje boja – mapiranje)
  5. Obrazac sudjelovanja u javnoj raspravi
  6. Odluka o prihvaćanju komercijalnog interesa s prethodne javne rasprave projekta

Molimo operatore i druge zainteresirane strane da sve tražene informacije, očitovanja i podatke dostave najkasnije do 19. travnja 2019. u 15:00 sati na adresu elektroničke pošte Grada Svete Nedjelja  email hidden; JavaScript is required