Održana 23. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Izvještaji sa sjednica

Dana 17. srpnja 2019. godine s početkom u 17,30 sati održana je 23. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Nakon jednoglasnog usvajanja Dnevnog reda uslijedio je kratki Aktualni sat. Vijećnika Jozu Vrdoljaka (HDZ) zanimalo je kada je u planu rekonstrukcija Ulice Gaj u Jagnjić Dolu jer je ista spomenuta još prije dvije godine, te što je s unaprjeđenjem javnog prijevoza i uvođenjem brzog interneta. Gradonačelnik Dario Zurovec istaknuo je kako je Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. koja je nadležna za izvođenje vodovoda već u dijelu ulice isti izvela, a radovi će se nastaviti planiranim redoslijedom i tempom. Zamjenik gradonačelnika Davor Nađi istaknuo je kako je pri kraju priprema natječaja kojim će se javni prijevoz uvelike unaprijediti, a što se tiče uvođenja širokopojasnog interneta na području grada pojasnio je kako je projekt već gotov, ali su se čekale odluke Vlade RH. U tijeku je proces prijave na natječaj za subvencioniranje provođenja širokopojasnog interneta, a Grad Sveta Nedelja svoju prijavu upravo završava. Vijćnika Marka Kresonju (SDP) zanimalo je kakvi su planovi s električnim biciklima koje je Grad Sveta Nedelja nabavio, te u čijem je vlasništvu i može li se nešto poduzeti glede kuće na samom ulazu u grad, poznate kao bivši „Monaco“. Gradonačelnik Dario Zurovec istaknuo je kako se čeka završetak izvedbe biciklističkih staza čiji su radovi u tijeku, a po završetku istih će se formirati nekoliko punktova na području grada gdje će se moći preuzeti i koristiti električni bicikli. Nastavno na pitanje uz neuređeni objekt na ulazu u grad, poznat kao nekadašnji klub „Monaco“, gradonačelnik je pojasnio kako najveći problem leži u pitanju vlasničke strukture navedenog objekta. Dok se ne riješe imovinsko pravni odnosni, nažalost Grad ne može poduzeti neke veće mjere.

Uslijedila je 3. točka Dnevnog reda Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene Sveta Nedelja koju je uvodno obrazložila Renata Rožek, viša savjetnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Svete Nedelje pri tome istaknuvši kako je planom obuhvaćeno proširenje odnosno izgradnja manje poslovne hale u sklopu Poslovnog parka te povećanje jedne postojeće na dozvoljenih 60% izgrađenosti. Nakon kraće rasprave, Odluka je prihvaćena većinom glasova.

Bez rasprave i većinom glasova prihvaćena je Odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Svete Nedelje u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu. Točke od 5.-7. Dnevnog reda (Prijedlog Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Svete Nedelje u protupožarnoj sezoni u 2019. godini, Prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara i Prijedlog Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova) objedinjene su u obrazloženju koje je podnijela p.o. gradonačelnika pročelnica Roberta Ciglar. Točke su jednoglasno prihvaćene. Većinom glasova prihvaćen je prijedlog Odluke o imenovanje ulice na području naselja Brezje (za reciklažno dvorište) u Zelenu ulicu.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite