Održana 32. redovna sjednica Gradskog vijeća

Izvještaji sa sjednica

Dana 30.07.2020. godine s početkom u 17,30 sati u prostorijama Društvenog doma Strmec, sukladno svim preporukama i mjerama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog stožera civilne zaštite održana je 32. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje kojoj je prisustvovalo 14 od 17 vijećnika. Dnevni red sadržavao je 25 točaka odnosno 26 nakon prihvaćanja dopune Dnevnog reda. U sklopu aktualnog sata, pitanja su se najviše doticala komunalne problematike. Vijećnik Dario Zajec (SDP) uputio je apel da se postigne dogovor sa Županijskom upravom za ceste po pitanju postavljanja uspornika na Rakitskoj cesti koja je u njihovoj nadležnosti s obzirom da je na istoj do sada bilo mnogo prometnih nesreća. Gradonačelnik Dario Zurovec istaknuo je kako će svakako ponoviti zamolbe prema Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije za suglasnost za postavljanje uspornika/ „ležećih policajaca“ kako bi smo maksimalno zaštitili sve sudionike u prometu.

Nakon jednoglasne verifikacije zapisnika s 31. redovne sjednice Gradskog vijeća, uslijedilo je razmatranje Izvješća o radu i financijskih izvještaja za 2019. godinu trgovačkog društva Svenkom d.o.o., Dječjeg vrtića Slavuj, Gradskog društva Crvenog križa samobor, Vatrogasne zajednice Grada, Sportske zajednice, Kulturne zajednice, Udruge umirovljenika Grada Svete Nedelje i Udruge osoba s invaliditetom Samobor. Izvješća su jednoglasno prihvaćena.

Prijedlog Odluke o 1. izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu, kao i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih provođenju Programa javnih potreba u sportu na području grada Svete Nedelje u 2020. godini, Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih provođenju Programa javnih potreba u kulturi na području grada Svete Nedelje u 2020. godini, Prijedlog Odluke o 2. izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture i plana građenja komunalnih vodnih građevina na području grada Svete Nedelje u 2020. godini, Prijedlog Odluke o 1. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2020. godini te Prijedlog Odluke o 1. izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje u 2020. godini  uvodno je obrazložila pročelnica Upravnog odjela za financije Grada Biserka Delač istaknuvši kako se Rebalansom proračuna predlaže smanjenje za 16,7%  (oko 23,9 milijuna kuna) odnosno s 143.257.889,00 kuna na 119.305.995,00 kuna.

Gradonačelnik Dario Zurovec uvodno je obrazložio Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Svete Nedelje za Kapitalni projekt K108003 Gradnja zgrade Osnovne škole i sportske dvorane u Strmcu-za financiranje izgradnje zgrade Osnovne škole u Strmcu.

„Stari projekt izgradnje škole u Strmcu nije dobio suglasnost Ministarstva obrazovanja, stoga  je Zagrebačka županija, koja je osnivač osnovnih škola na području grada Svete Nedelje, razvrgnula ugovor s tadašnjim projektantima škole. Iz navedenih razloga se kod novog projekta prvo zatražilo mišljenje  resornog ministarstva, a ono je jasno propisalo kakav mora biti projekt nove škole. Sa Županijom je dogovoreno sufinanciranje u omjeru 50:50 “ istaknuo je gradonačelnik Dario Zurovec. Nakon podulje rasprave, prijedlog Odluke prihvaćen je većinom glasova.

U prvobitnim materijalima navedeno je kreditno zaduživanje u visini od 30.000.000,00 kuna u 2020. godini za izgradnju Osnovne škole u Strmcu. „Za tu namjenu Grad Sveta Nedelja planirao je zaduženje od ukupno 30 milijuna kuna kod Erste banke, s rokom otplate od 10 godina i kamatnom stopom od 1,67 posto. U ovoj će se godini iskoristiti do 3 milijuna kuna, a za 2021. godinu planirati potrošnja preostalog dijela kredita od 27 milijuna kuna, stoga je i tragom toga došlo je i do izmjene u prvotno predviđenom rebalansu proračuna“ istaknula je pročelnica Biserka Delač. Navedene točke prihvaćene su većinom glasova.

Prijedlog Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju profesionalno i naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog  prihvaćen je većinom glasova i bez rasprave, kao i Prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području grada Svete Nedelje, Razmatranje Izvješća o oslobađanjima pravnih osoba od obveze plaćanja komunalnog doprinosa u 2019. godini i donošenje zaključka, te Odluka o 2. izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Svete Nedelje.

Sukladno članku 47. stavak 2. Zakona o koncesijama temeljem kojeg je postpak tajan do donošenja odluke, Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje raspravljalo je i donijelo odluke bez nazočnosti gostiju i medija za posljednje tri točke Dnevnog reda (Prijedlog Rješenja o odbijanju neuredne ponude u postupku davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Svete Nedelje , Prijedlog Rješenja o odbijanju neuredne ponude u postupku davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Svete Nedelje i Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Svete Nedelje).

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite